OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2021-005179
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.02.2021 13:17:23
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2021 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu obnovy veřejných prostranství Mírového náměstí v Hodoníně.

Cílem projektu obnovy Mírového náměstí v Hodoníně je vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat společenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. V širších souvislostech lze od projektu očekávat rehabilitaci veřejného prostoru, oživení zájmu obyvatel o jeho podobu a postupné budování vzájemné důvěry mezi městem a veřejností.
Druh zadávacího řízení
Soutěž o návrh
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10835/summary
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 420.26 KB 10.02.2021 13:17:23
P.01 Soutěžní zadání 612.81 KB 10.02.2021 13:17:23
P.02 Řešené území 365.19 KB 10.02.2021 13:17:23
P.03 Mapové podklady 29.82 MB 10.02.2021 13:17:23
P.04 Dendrologický průzkum 691.36 KB 10.02.2021 13:17:23
P.05 Historické fotografie 2.38 MB 10.02.2021 13:17:23
P.06 Fotodokumentace stávajícího stavu 176.21 MB 10.02.2021 13:17:23
P.07 Vyjádření správců is 2.25 MB 10.02.2021 13:17:23
P.08 Zapojení veřejnosti 5.87 MB 10.02.2021 13:17:23
P.09 Uspořádání soutěžních panelů 739.03 KB 10.02.2021 13:17:23
P.10 Tabulka odhadu realizačních nákladů 13.89 KB 10.02.2021 13:17:23
P.11 Vzor dokumentu Autor 226.02 KB 10.02.2021 13:17:23
P.12 Vzorové prohlášení k prokázání splnění podmínek účasti 226.61 KB 10.02.2021 13:17:23
P.13 Požadavky na elektronickou komunikaci 91.31 KB 10.02.2021 13:17:23


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 184.48 KB 04.03.2021 15:28:33
Příloha č. 1 DI č. 1_Potvrzení o probíhající architektonické soutěži 177.04 KB 04.03.2021 15:29:04
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 185.45 KB 06.04.2021 14:14:15
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 176.73 KB 14.04.2021 08:17:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výsledku soutěže_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 170.61 KB 24.06.2021 13:49:12
Protokol o průběhu SoN_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 269.66 KB 24.06.2021 13:51:18
Přílohy protokolu o průběhu SoN_OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 11.94 MB 24.06.2021 13:51:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
2M ateliér architektúry, s.r.o. 36750085 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ateliér DPK, s.r.o. 25348817 Zařazen - bez DPH - s DPH
PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o. 07154674 Zařazen - bez DPH - s DPH
1:1 architekti, s.r.o. 09814477 Zařazen - bez DPH - s DPH
Maxim Turba 70376930 Zařazen - bez DPH - s DPH
ABM architekti, s.r.o. 25606026 Zařazen - bez DPH - s DPH
MAAUS s.r.o. 09613111 Zařazen - bez DPH - s DPH
BLAU architecture urbanism 46432469 Zařazen - bez DPH - s DPH
Atelier per partes s.r.o. 06968368 Zařazen - bez DPH - s DPH
Míza architekti 07974230 Zařazen - bez DPH - s DPH
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica 05261881 Zařazen - bez DPH - s DPH
SARAHS associates s.r.o. 03273661 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data