Servisní podpora a údržba SW SCC, MojeDPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servisní podpora a údržba SW SCC, MojeDPO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000012
Evidenční číslo VZ
Z2021-006912
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.02.2021 09:22:59
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí servisní podpory a údržby SW SCC, MojeDPO. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11023/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 835.57 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky 143.66 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení k základní způsobilosti 37.75 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 3 ZD - Návrh Servisní smlouvy 43.30 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 4 ZD - Nutný obsah jednotlivých oznámení a postupu jejich řešení 17.10 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.46 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 6 ZD - Technická specifikace 16.84 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství 46.00 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 8 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 27.49 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 9 ZD - Seznam významných zakázek 22.28 KB 26.02.2021 09:22:59
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.00 KB 26.02.2021 09:22:59


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 708.08 KB 04.06.2021 08:38:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16734795 48.13 KB 04.06.2021 08:38:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 rok 2021 - bez DPH
- s DPH
156 000,00 bez DPH
188 760,00 s DPH