Oprava povrchu zpevněných ploch nám. J. Žižky, ul. Jiráskova a chodník na ul. Zahradní v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava povrchu zpevněných ploch nám. J. Žižky, ul. Jiráskova a chodník na ul. Zahradní v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
1.2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.03.2021 13:00:49
Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební práce na obnově stávajících zpevněných ploch, chodníků a komunikací, dále na obnově veřejného osvětlení a příslušných sadových úprav.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 338 750.87 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11126/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 729.75 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ 53.00 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 53.00 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 03 ZD - Seznam poddodavatelů 20.50 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 04 ZD - Výkaz výměr 441.51 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 05 ZD - Smlouva o dílo 202.00 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 06 ZD - Projektová dokumentace 113.01 MB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 07 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky, seznam stavebních prací 74.50 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 08 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci ZŘ VZ 440.05 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 09 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci 57.00 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 10 ZD - Podmínky elektronické aukce 324.59 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 11 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 29.03.2021 13:00:49
Příloha č. 12 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 384.65 KB 29.03.2021 13:00:49


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 295.47 KB 13.07.2021 13:45:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 59.69 KB 23.06.2021 12:12:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen 9 318 270,57 bez DPH - s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen 8 308 738,74 bez DPH - s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen 11 802 934,64 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2021 6 550 000,00 bez DPH
7 925 500,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH