Vybudování parkoviště u pošty v Bystřici pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování parkoviště u pošty v Bystřici pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
OVS 45/2021 HaDv
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2021 13:55:26
Lhůta pro podání nabídek
04.05.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště vedle budovy pošty v Bystřici pod Hostýnem. Jedná se o vybudování 30 kolmých parkovacích stání. Zpevněné plochy jsou navrženy pro pojezd a parkování osobních vozidel v souladu s aktuální normou ČSN 73 6056. Uspořádání je navrženo s kolmým stáním. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou navržena v minimální šířce 3,5 m. Konstrukce je navržena s krytem ze zasakovacích roštů, vyplněných betonovými dlažebními kostkami a zatravněním, které umožňují zasakování srážkové vody a tajícího sněhu přímo v místě.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Hana Dvorníková
hana.dvornikova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11891/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Hana Dvorníková
hana.dvornikova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.10 - Podmínky elektronické aukce 110.73 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.9 - Pravidla elektronických aukcí PROebiz 59.12 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.8 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.7 - Stavební povolení 4.07 MB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.6 - Výkaz výměr 77.89 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 18.44 MB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 265.00 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.3 - Technická kvalifikace - reference 282.50 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 275.16 KB 21.04.2021 13:55:26
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 315.00 KB 21.04.2021 13:55:26
Výzva k podání nabídky 353.99 KB 21.04.2021 13:55:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 690.68 KB 24.03.2022 11:48:10
Položkový rozpočet 310.07 KB 24.03.2022 11:48:27
Pojistná smlouva 2.50 MB 24.03.2022 11:48:44


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 38.59 KB 24.03.2022 11:48:56


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 173.11 KB 03.06.2021 14:59:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HLAVA-STAVBY s.r.o. 26950421 Zařazen Česká republika Ne 1 889 000,00 bez DPH
- s DPH
KÁMENBAU s.r.o. 28659261 Zařazen Česká republika Ne 1 891 000,00 bez DPH
- s DPH
StaniOn s.r.o. 28326962 Zařazen Česká republika Ne 1 950 000,00 bez DPH
- s DPH
AF-PROSTAVBY s.r.o. 06048307 Zařazen Česká republika Ne 1 990 446,00 bez DPH
- s DPH
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. 26908298 Zařazen Česká republika Ne 2 642 354,01 bez DPH
- s DPH
DEMSTAV group, s.r.o. 27844935 Zařazen Česká republika Ne 2 717 635,34 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HLAVA-STAVBY s.r.o. 26950421 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH