HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000013
Evidenční číslo VZ
Z2021-028591
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.05.2021 12:10:50
Lhůta pro podání nabídek
07.06.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je novostavba lávky pro cyklisty a chodce, včetně navazujících úseků stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 251,48 m. Výstavbou lávky dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici I/55 – bude vytvořeno mimoúrovňové křížení pro provoz chodců a cyklistů se silnicí I/55. Jedná se o dočasnou stavbu, do doby realizace plánované dálnice D55.

Navazující komunikace jsou tvořeny zpevněnou částí komunikace pro chodce a cyklisty v šířce 3,00 m a nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti, v šířce 0,75 m. Stezka je navržena jako dvoupruhová, obousměrná – jízdní pruh má šířku 1,50 m. Lávka je navržena ze dřeva, hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice parapetních nosníků z lepeného lamelového dřeva. Jedná se o lávku spojitou, lávka má dvě pole. Délka přemostění je 55,55 m. Šířka lávky je 3,80 m. Nosníky jsou na opěrách uloženy přes ocelová čepová ložiska na úložné prahy. Spodní stavba je monolitická železobetonová, opěry s rovnoběžnými křídly a závěrnými zídkami. Založení je prostřednictvím mikropilot dl. 8,0 m.

Členění stavby na stavební objekty:
SO 201 – Lávka pro cyklisty a chodce
SO 202 – Rámový propustek
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12210/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 208.17 KB 06.05.2021 12:10:50
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 379.90 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 43.11 MB 06.05.2021 12:10:50
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 251.88 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 237.50 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.79 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 53.16 KB 06.05.2021 12:10:50
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 06.05.2021 12:10:50


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 154.03 KB 07.07.2021 15:57:20
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 178.10 KB 07.07.2021 15:57:35
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55_@ 234.60 KB 07.07.2021 15:57:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 238.05 KB 03.08.2021 11:55:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 24.57 MB 03.08.2021 11:57:59
Dodatek č. 1 k SoD_SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 3.33 MB 07.12.2021 10:14:16


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 195.97 KB 18.07.2022 08:18:55


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 148.89 KB 25.05.2021 10:10:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne 22 809 917,35 bez DPH
27 600 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
27 700 000,00 s DPH
SPOLEČNOST MITRENGA - STAVBY SR, HODONÍN / Vedoucí společník STAVBY SR group s.r.o. 09224289 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
30 248 790,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 22 809 917,35 bez DPH
27 600 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 2021 - 2022 - bez DPH
- s DPH
22 346 599,77 bez DPH
27 039 385,73 s DPH