Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000039
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2021 13:45:25
Lhůta pro podání nabídek
30.07.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Areál tramvaje Ostrava - Hala vozovny - Rekonstrukce ústředního vytápění“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS), která je součástí Zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jejích přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13188/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 240.66 KB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c1_ZD_Vzor_CP_zakladni_zpusobilost 22.08 KB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c2_ZD_Navrh_SoD_vc.priloh 622.73 KB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c3_ZD_Projektova_dokumentace 2.27 MB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c4_ZD_Seznam_vyznamnych_stavebnich_praci 84.90 KB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c5_ZD_Pozadavky_na_elektronickou_komunikaci 89.97 KB 02.07.2021 13:45:25
Priloha_c6_ZD_CP_o_neexistenci_stretu_zajmu 92.86 KB 02.07.2021 13:45:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17782635 87.31 KB 17.09.2021 15:23:29
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19748295 48.07 KB 22.03.2022 09:16:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 Zařazen 799 500,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INSTOP, spol. s r.o. 46994955 k 31.12.2021 799 500,00 bez DPH
- s DPH
212 195,41 bez DPH
- s DPH