PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000046
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.07.2021 09:24:03
Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A, 2B, 2C a 2D zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13449/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 801.99 KB 20.07.2021 09:24:03
Společné přílohy pro všechny části veřejné zakázky 259.04 KB 20.07.2021 09:24:03
Přílohy pro část A veřejné zakázky 2.03 MB 20.07.2021 09:24:03
Přílohy pro část B veřejné zakázky 1.89 MB 20.07.2021 09:24:03
Přílohy pro část C veřejné zakázky 2.09 MB 20.07.2021 09:24:03
Přílohy pro část D veřejné zakázky 2.58 MB 20.07.2021 09:24:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 484.58 KB 26.07.2021 14:48:02


1. část - ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Název časti
ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.09.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská“

Název časti
ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská“
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
13.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen 1 140 000,00 bez DPH - s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48393531 Zařazen 1 470 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 rok 2021 1 140 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18190695 49.26 KB 01.11.2021 08:15:41
Dodatek č. 1 - registr smluv 47.73 KB 21.01.2022 13:33:27


3. část - ČÁST C: ,,PD – Modernizace TT na ul. Opavská v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská“

Název časti
ČÁST C: ,,PD – Modernizace TT na ul. Opavská v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská“
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
08.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen 1 480 000,00 bez DPH - s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen 1 320 000,00 bez DPH - s DPH
METROPROJEKT Praha a.s. 45271895 Zařazen 1 596 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 rok 2021 1 320 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - registr smluv - Projekt 2010, s.r.o. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18037079 48.27 KB 14.10.2021 10:34:22
Verze 1 48.27 KB 14.10.2021 10:32:39
Dodatek č. 1 - registr smluv 47.82 KB 21.01.2022 09:44:52


4. část - ČÁST D: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Název časti
ČÁST D: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"
Stav části
4
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.09.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty