Dodání pojízdného měřícího zařízení pro měření GPK
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání pojízdného měřícího zařízení pro měření GPK
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000043
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2021 09:49:33
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání pojízdného měřícího zařízení pro měření geometrické polohy koleje (dále také jen GPK) v provedení dle technické specifikace a jeho zprovoznění v místě plnění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13458/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 731.92 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.53 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.68 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 89.93 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 4 ZD Návrh kupní smlouvy 38.99 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace 28.33 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.03 KB 16.07.2021 09:49:33
Příloha č. 7 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.74 KB 16.07.2021 09:49:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17906059 48.11 KB 29.12.2021 17:45:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Komerční železniční výzkum, spol. s r.o. 48041424 Zařazen 429 000,00 bez DPH - s DPH
2. RMT s.r.o. 47669110 Zařazen 1 117 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Komerční železniční výzkum, spol. s r.o. 48041424 429 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH