Sociální zázemí řidičů Krásné Pole
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sociální zázemí řidičů Krásné Pole
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000049
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.08.2021 14:26:15
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávka jednoho kusu kontejneru (dále jen „kontejneru“ nebo „zboží“) „Sociální zázemí řidičů Krásné Pole“ s příslušenstvím, který bude sloužit jako sociální zázemí řidičů.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13767/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 894.30 KB 03.08.2021 14:26:15
Příloha č. 1 Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 21.88 KB 03.08.2021 14:26:15
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 692.08 KB 03.08.2021 14:26:15
Příloha č. 3 - Seznam významných zakázek Krásné Pole 39.25 KB 03.08.2021 14:26:15
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.62 KB 03.08.2021 14:26:15
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.92 KB 03.08.2021 14:26:15


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv 48.30 KB 01.10.2021 11:10:29
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv 61.17 KB 12.01.2022 17:04:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Prostr trading, s.r.o. 60778474 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
CUBESPACE s.r.o. 27886794 Zařazen Česká republika Ne 552 767,11 bez DPH
668 848,20 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
CUBESPACE s.r.o. 27886794 2021 552 767,11 bez DPH
668 848,20 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
CUBESPACE s.r.o. 27886794 1.Q 2022 618 986,31 bez DPH
748 973,44 s DPH
618 986,31 bez DPH
748 973,44 s DPH