Rekonstrukce záchytných jímek a skladu olejů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce záchytných jímek a skladu olejů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000058
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.08.2021 15:28:28
Lhůta pro podání nabídek
09.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod souhrnným názvem „Rekonstrukce záchytných jímek a skladu olejů“, v jednotlivých areálech Dopravní podniku Ostrava a.s. podle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) „Montážní kanály v areálech DPO III, Areál autobusy Hranečník, Hala II – Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech“, arch. č. HTL – 4341 – SP001 vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00 Ostrava - Vítkovice, a projektové dokumentace „Sklad olejů“ vypracované společností Dopravní podniku Ostrava a.s.
Realizaci díla objednatel rozdělil podle areálů, do jednotlivých částí:
A. Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech, Hala II, Areál autobusy Hranečník,
B. Sklad olejů, Hala vozovny, Areál tramvaje Poruba.

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14168/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.10.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 896.48 KB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 21.96 KB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 838.23 KB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace Rekonstrukce záchytných jímek v montážních kanálech 3.18 MB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace Sklad olejů 30.28 MB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.94 KB 25.08.2021 15:28:28
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.62 KB 25.08.2021 15:28:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data