Dodání 1 ks hydraulické zakružovačky profilů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání 1 ks hydraulické zakružovačky profilů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000060
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.09.2021 15:10:08
Lhůta pro podání nabídek
21.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks hydraulické zakružovačky profilů včetně dopravy, jejího ustavení a zprovoznění v místě plnění. Bližší specifikace je uvedena v Návrhu kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14279/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor ČP k zákl. způsobilosti 25.22 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 2 ZD - Návrh kupní smlouvy 48.87 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.89 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodní tajemství prodávajícího 98.52 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 5 ZD - Technická specifikace 54.27 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 6 ZD - Seznam významných dodávek 39.25 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 7 ZD – Pravidla sociální odpovědnosti 31.49 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 8 ZD - Vzor ČP ke střetu zájmů 95.95 KB 02.09.2021 15:10:08
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 112.67 KB 02.09.2021 15:10:08
Zadávací dokumentace 849.50 KB 02.09.2021 15:10:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 435.48 KB 03.09.2021 15:40:28
Příloha Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 - Příloha č. 5 ZD - Technická specifikace 54.27 KB 03.09.2021 15:41:20
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 431.69 KB 13.09.2021 14:43:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data