Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava II
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000062
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.09.2021 12:25:58
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je provedení vybourání a následné zabetonování části podlahy kolem montážních kanálů v hale tramvají Moravská Ostrava, z důvodu provádění vyrovnání kolejí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14209/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 748.62 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 1 - Vzor ČP k prokázání zákl. způs. 25.20 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 2 - Návrh SoD 224.59 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.79 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 4 - Rozpočet - Soupis prací 87.54 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Přiloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.38 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 6 - Stručný popis prací 73.94 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 7 - Pravidla sociální odpovědnosti 30.74 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 8 - Vzor ČP neexistence střetu zájmů 93.37 KB 07.09.2021 12:25:58
ZD - Příloha č. 9 - Požadavky na el. komunikaci 89.98 KB 07.09.2021 12:25:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data