STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU „PASTELKY V HODONÍNĚ“ SLAVÍKOVA 17-19-21, ŠAFAŘÍKOVA 1-3
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000029
Evidenční číslo VZ
Z2021-032834
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2021 08:24:33
Lhůta pro podání nabídek
02.11.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je řešení stavebních úprav obvodového pláště stávajících budov u níže uvedených konstrukcí, které vykazují závady či nedostatečné parametry. Stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace a v souladu s vydanými stavebními povoleními a vymezením díla a předmětu plněni ve Smlouvě o dílo.
• Svislá hydroizolace obvodových stěn a sloupů
• Zateplení obvodových konstrukcí stěn a stropů
• Výměna vnějších výplní otvorů
• Hydroizolace a zateplení střešních konstrukcí
• Hydroizolace a zateplení teras
• Hydroizolace a zateplení balkonů
• Střešní krytina včetně odvodu dešťových vod
• Střešní římsy a podhledy vystupujících střešních konstrukcí
• Zábradlí a nové zastřešení nekrytých balkonů
• Odsavače par z varných ploch kuchyňských linek
• Hromosvod a vnější elektrická zařízeni na fasádě

Členění stavby na stavební objekty:
SO.01 – Sekce A, B
SO.02 – Sekce C, D
SO.03 – Sekce E
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14411/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 522.27 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 99.16 MB 09.09.2021 08:24:33
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 914.83 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 325.00 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 4 ZD_ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 545.88 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 53.57 KB 09.09.2021 08:24:33
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 09.09.2021 08:24:33


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 237.94 KB 16.09.2021 11:20:02
Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací 4.93 MB 16.09.2021 11:29:13
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 197.76 KB 18.10.2021 11:34:27
Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo 324.50 KB 18.10.2021 11:35:07


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 173.66 KB 19.11.2021 08:51:57
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 164.19 KB 19.11.2021 08:52:07
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY_@ 209.24 KB 19.11.2021 08:52:39
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY_Oprava 173.69 KB 19.11.2021 11:39:30
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 247.09 KB 06.01.2022 09:04:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Společnost pro Pastelky v Hodoníně_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 25.40 MB 05.01.2022 15:43:17
Dodatek č. 1 k SoD_Společnost pro Pastelky v Hodoníně_STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU PASTELKY 2.17 MB 04.05.2022 09:22:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
TOMIreko, s.r.o. 28359216 Zařazen 61 700 000,00 bez DPH 70 955 000,00 s DPH
Společnost pro PASTELKY V HODONÍNĚ / Vedoucí společník Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 Zařazen 61 638 260,87 bez DPH 70 884 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Společnost pro PASTELKY V HODONÍNĚ / Vedoucí společník Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 61 638 260,87 bez DPH
70 884 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH