Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem – Slavkov pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
2021/2
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2021 14:30:50
Lhůta pro podání nabídek
10.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je realizace nové cyklostezky v délce cca 631 m, která propojí město Bystřice pod Hostýnem se sousední obcí Slavkov pod Hostýnem přes lesní celek Končiny. Začátek řešeného úseku se nachází v ulici Slobodova v Bystřici pod Hostýnem, a to napojením na stávající místní komunikaci, konec úseku se nachází na okraji k. ú. obce Slavkov pod Hostýnem, opět napojením na místní komunikaci. Nová zpevněná pojízdná plocha stezky by měla být provedena s krytem z asfaltobetonu a ze zámkové dlažby (dolní úsek) v základní šířce 3,00 m. Součástí investice je i řešení nového veřejného osvětlení v trase cyklostezky.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14955/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 801.12 KB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (závazný návrh) 183.43 KB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 1.13 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 1.14 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 4 Dokumentace pro provedení stavby (závazný podklad) 30.24 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 1.14 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 1.14 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 1.14 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technická kvalifikaci (vzor) 1.16 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 1.14 MB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 395.01 KB 12.10.2021 14:30:50
Příloha č. 11 Společné uzemní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 6. 1. 2021 5.31 MB 12.10.2021 14:30:50


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 552.12 KB 09.12.2021 15:23:10


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 560.10 KB 10.01.2022 21:43:51


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.03 MB 03.05.2023 11:05:20
Položkové rozpočty 7.91 MB 03.05.2023 11:06:19
Dodatek č.1 3.96 MB 03.05.2023 11:06:37


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 259.66 KB 03.05.2023 11:07:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 623.62 KB 20.10.2021 23:18:32
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 659.94 KB 26.10.2021 12:26:45
Priloha č. 1 vysvetleni c. 2 - Aktualizovana Technicka zprava D.1.4.4.1 248.25 KB 26.10.2021 12:27:53
Příloha č. 2 vysvětlení č. 2 - Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 401 52.34 KB 26.10.2021 12:29:32
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 677.62 KB 03.11.2021 15:20:30
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 3 - Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek A 66.20 KB 03.11.2021 15:23:57
Příloha č. 2 vysvětlení č. 3 - Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 101 – úsek B 61.73 KB 03.11.2021 15:25:21
Příloha č. 3 vysvětlení č. 3 - Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 401 52.31 KB 03.11.2021 15:26:45
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 630.78 KB 08.11.2021 10:53:02
Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4 - Aktualizovaná část položkového rozpočtu SO 401 52.35 KB 08.11.2021 10:54:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ZAMONT cz s. r. o. 26284570 Zařazen Česká republika Ne 6 314 198,38 bez DPH
7 640 180,04 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ZAMONT cz s. r. o. 26284570 2022 6 314 198,38 bez DPH
7 640 180,04 s DPH
6 314 198,38 bez DPH
7 640 180,04 s DPH