NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY - REKONSTRUKCE OBJEKTU CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY - REKONSTRUKCE OBJEKTU CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2021-040659
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.11.2021 12:34:45
Lhůta pro podání nabídek
08.12.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu centra ekologické výchovy Dúbrava. V rámci rekonstrukce bude nově zbudována nástavba v 2. NP. Celé podlaží v 2. NP bude sloužit jako vnitřní a vnější (střešní) muzejní expozice. V 1. NP bude posluchárna pro 56 osob, učebny, tvůrčí dílna a provozní a sociální zázemí objektu. Stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace a v souladu s vydaným stavebním povolením a vymezením díla a předmětu plnění ve Smlouvě o dílo.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15493/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 487.22 KB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 147.13 MB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 812.49 KB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 281.50 KB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 64.91 KB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 02.11.2021 12:34:45
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD 53.14 KB 02.11.2021 12:34:45


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 199.20 KB 10.11.2021 14:35:56
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 238.27 KB 16.11.2021 11:35:07
Přílohy č. 1-3 Dodatečné informace č. 2 1.90 MB 16.11.2021 11:37:40
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 182.27 KB 22.11.2021 14:09:30
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 213.87 KB 02.12.2021 15:16:51
Příloha č. 1 DI_IGP - SPORTOVNÍ HALA 6.70 MB 02.12.2021 15:17:05


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 196.87 KB 22.12.2021 10:05:16
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 186.97 KB 22.12.2021 10:05:27
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA@ 258.16 KB 22.12.2021 10:05:40
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA 256.78 KB 16.02.2022 09:25:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo_OHLA ŽS, a.s._Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava 50.52 MB 07.02.2022 10:53:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost pro REKONSTRUKCI OBJEKTU CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY / Vedoucí společník STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen - bez DPH 81 822 154,33 s DPH
Navláčil stavební firma, s.r.o. / jednající prostřednictvím společnosti FastBuilder Soft, s.r.o. 25301144 Zařazen - bez DPH 63 899 000,00 s DPH
OHLA ŽS, a.s. 46342796 Zařazen 52 479 338,84 bez DPH 63 500 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
OHLA ŽS, a.s. 46342796 52 479 338,84 bez DPH
63 500 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH