NÁKUP PODVOZKŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
NÁKUP PODVOZKŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000022
Evidenční číslo VZ
Z2021-046335
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.12.2021 12:31:19
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka plnění odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, přičemž v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení na podvozky vozidel a odzkoušení.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
13 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČ: 264 54 807
DIČ: CZ26454807
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
kontakt: JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
e-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
tel: +420 731 539 270
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16507/summary
Kontaktní údaje
Název: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČ: 264 54 807
DIČ: CZ26454807
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
kontakt: JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
e-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
tel: +420 731 539 270
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.04.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 253.55 KB 13.12.2021 12:31:19
P01 Smlouva 62.59 KB 13.12.2021 12:31:19
P02_Servisní_plán_B 10.98 KB 13.12.2021 12:31:19
P02_Technická_specifikace_A 41.54 KB 13.12.2021 12:31:19
P03_Poddodavatelé 123.89 KB 13.12.2021 12:31:19
P04_ČP 128.01 KB 13.12.2021 12:31:19
P05_el_komunikace 41.71 KB 13.12.2021 12:31:19
P06_Krycí_list 24.09 KB 13.12.2021 12:31:19
P07_tabulka_k_ocenění 11.30 KB 13.12.2021 12:31:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 553.62 KB 06.01.2022 13:03:55
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - příloha 42.12 KB 06.01.2022 13:04:27
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 148.36 KB 02.02.2022 09:12:45
Vysvětlení ZD č. 2 - příloha - technická specifikace 42.01 KB 02.02.2022 09:13:09


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 165.13 KB 27.04.2022 14:42:57


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 225.25 KB 06.04.2022 16:18:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Scania Czech Republic s.r.o. 61251186 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Serviscentrum Vysočina s.r.o. 26272211 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data