Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2022-005252
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.02.2022 11:09:24
Lhůta pro podání nabídek
14.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti ENPRO Energo s.r.o.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17536/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.73 MB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 1 Vzor krycího listu nabídky 87.52 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 86.59 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 3 Vzor seznamu významných stavebních prací 89.55 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 248.12 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 358.58 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 6 Základní požadavky k zajištění BOZP 103.25 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 7 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 106.69 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 8 Vzor seznamu techniků 92.50 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 9 Projektová dokumentace 39.65 MB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 10 Vzor seznamu poddodavatelů 86.56 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 11 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 85.00 KB 04.02.2022 11:09:24
Příloha č. 12 - Požadavky na elektronickou komunikaci 81.02 KB 04.02.2022 11:09:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 666.59 KB 16.02.2022 15:28:15
PS04.1 - Kamerový systém - rozšíření Příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 1.80 MB 16.02.2022 15:28:58
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 669.82 KB 23.02.2022 17:26:43


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 868.48 KB 01.07.2022 14:44:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20673003 48.74 KB 13.06.2022 10:10:25
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22185529 65.21 KB 04.11.2022 10:50:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 Zařazen Česká republika Ne 10 132 381,53 bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen Česká republika Ne 9 292 277,38 bez DPH
- s DPH
MSEM, a.s. 64610080 Zařazen Česká republika Ne 9 887 600,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 2022 9 292 277,38 bez DPH
- s DPH
4 363 508,09 bez DPH
- s DPH