Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební obnova tělocvičny v ZŠ Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
2022/2
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.03.2022 15:38:27
Lhůta pro podání nabídek
28.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební obnova zahrnuje opravu podlahy v tělocvičně, včetně provedení nového sportovního povrchu a dřevěného obkladu stěn a radiátorů, dále rekonstrukci vytápění a opravu šaten a sociálního zázemí v 1. NP a v 2. NP. Podrobně je předmět plnění specifikován dokumentací pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 615 290.99 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18359/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 828.62 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (závazný návrh) 347.68 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.50 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 156.50 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 4 Dokumentace pro provedení stavby (závazný podklad) 3.94 MB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technická kvalifikaci (vzor) 82.50 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 03.03.2022 15:38:27
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 395.24 KB 03.03.2022 15:38:27


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 531.91 KB 28.04.2022 14:22:07


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 540.44 KB 17.05.2022 14:17:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo a položkový rozpočet 20.65 MB 03.05.2023 15:59:30
Dodatek č.1 a položkový rozpočet 5.51 MB 03.05.2023 15:59:44
Dodatek č.2 741.33 KB 03.05.2023 15:59:57
Dodatek č.3 a položkový rozpočet 1.33 MB 03.05.2023 16:00:20


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 260.60 KB 03.05.2023 16:00:35
Výše skutečně uhrazené ceny 260.60 KB 03.05.2023 16:00:37


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 643.25 KB 22.03.2022 14:59:23
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 644.57 KB 23.03.2022 11:32:38
Příloha č. 1 Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 349.41 KB 23.03.2022 11:33:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
StaniOn s. r. o. 28326962 Zařazen Česká republika Ne 5 958 120,80 bez DPH
7 209 327,03 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
StaniOn s. r. o. 28326962 2022 5 958 120,80 bez DPH
7 209 327,03 s DPH
5 958 120,80 bez DPH
7 209 327,03 s DPH