PD – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000031
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.04.2022 12:16:27
Lhůta pro podání nabídek
20.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavby v Areálu autobusy Hranečník a Areálu dílny Martinov, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod souhrnným názvem „PD – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení“.
Základní členění projektových dokumentací, které jsou předmětem této veřejné zakázky:
A. Areál autobusy Hranečník
A.1. „Rekonstrukce osvětlení Haly pro opravu autobusů - karosárny“
A.2. „Rekonstrukce osvětlení Hala mycí“
B. Areál dílny Martinov
B.1. „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení dílny a garáží Vrchní stavba“
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22017/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
09.06.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.55 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 487.70 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných zakázek 85.38 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 4 ZD - Půdorys Hala pro opravu autobusů 44.33 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 5 ZD - Půdorys Hala mycí 87.24 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 6 ZD - Půdorys garáže VS 235.74 KB 26.04.2022 12:16:27
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.78 KB 26.04.2022 12:16:27
příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.94 KB 26.04.2022 12:16:27
ZD - PD - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 948.92 KB 26.04.2022 12:16:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data