Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava části místní komunikace Květná, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
2.2022/Z2022-028106
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2022 16:16:58
Lhůta pro podání nabídek
20.05.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava povrchu části ulice Květná, slepé větvě ulice Květná podél č.p. 1820/15 – 1818/11 a část ulice Lomená v úseku po most přes Černý potok.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22414/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 1.82 MB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový dokument) 53.50 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.00 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.04 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 34.66 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 235.00 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 36.14 MB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky, Seznam stavebních prací (vzorový dokument) 75.50 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 438.52 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 60.00 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 10 ZD - Podmínky elektronické aukce (závazný dokument) 355.67 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 11 ZD - Popis aukčního prostředí (závazný dokument) 183.37 KB 02.05.2022 16:16:58
Příloha č. 12 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 389.02 KB 02.05.2022 16:16:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 381.78 KB 15.08.2022 14:53:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - zveřejnění registr smluv 47.69 KB 14.07.2022 08:42:51
Dodatek 01 - zveřejnění registr smluv 47.43 KB 12.12.2022 14:35:41


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 547.53 KB 09.05.2022 10:42:00
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 472.43 KB 17.05.2022 15:39:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 4 890 000,00 bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 4 894 000,00 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 5 340 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG a.s. 60838744 2022 3 836 570,06 bez DPH
4 642 249,77 s DPH
3 760 202,06 bez DPH
4 550 894,49 s DPH