Cafeteria systém II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Cafeteria systém II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000037
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2022 10:42:53
Lhůta pro podání nabídek
25.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést dílo na poskytování uceleného benefitního systému v oblasti kultury, sportu, rekreace, zdraví a vzdělávání, implementovat a spustit tzv. „Cafeteria systém“, který slouží pro nepeněžité odměňování cca 2 100 zaměstnanců zadavatele dle požadavků a specifikace zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23035/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 963.57 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.83 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.81 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 36.98 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 5 ZD Hodnotící kritéria 94.02 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 6 ZD Smlouva 81.50 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 7 ZD Ceník 25.46 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 8 ZD Pravidla soc. odpovědnosti 30.94 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 9 ZD Specifikace plnění 44.01 KB 11.05.2022 10:42:53
Příloha č. 10 ZD Realizační tým 19.38 KB 11.05.2022 10:42:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 406.33 KB 23.05.2022 15:33:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data