Rozšíření ZŠ Údlice, zpracování PD a související inženýring
Obec Údlice

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření ZŠ Údlice, zpracování PD a související inženýring
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2022 14:32:25
Lhůta pro podání nabídek
28.06.2022 15:15:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění níže specifikovaných činností v souvislosti se záměrem zadavatele rozšíření stávající budovy ZŠ Údlice, přičemž zadavatel bude v souvislosti s tímto záměrem žádat o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“):
1) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
2) Vypracování předběžného rozpočtu stavby
3) Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby
4) Zpracování dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve výzvě k podání nabídek a v závazném návrhu SoD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Kočí
Telefon: 721 856 134
E-mail: koci@spinstitut.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Údlice
IČO
00262153
DIČ
CZ00262153
Poštovní adresa
Náměstí 12
431 41, Údlice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-004939
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00262153

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídek 914.22 KB 18.05.2022 14:32:25
př.1_krycí list a nabídková cena 38.23 KB 18.05.2022 14:32:25
př.2_návrh SoD 644.25 KB 18.05.2022 14:32:25
př.3_příklad členění rozpočtu 58.83 KB 18.05.2022 14:32:25
př.4_architektonická studie 115.46 MB 18.05.2022 14:32:25
př.5_ČP společensky odpovědné plnění 39.06 KB 18.05.2022 14:32:25
př.6_ČP akceptace OP a návrhu SoD 36.30 KB 18.05.2022 14:32:25
př.2_návrh SoD, AKT.220526 644.15 KB 26.05.2022 14:15:41
př.2_návrh SoD, AKT.220614 645.75 KB 14.06.2022 15:27:07
energetický štítek budovy ZŠ 599.04 KB 14.06.2022 15:27:28


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
vysvětlení zadávacích podmínek č.1 770.27 KB 26.05.2022 14:15:12
změna zadávacích podmínek č.2 736.33 KB 06.06.2022 09:49:59
vysvětlení zadávacích podmínek č.3 768.21 KB 09.06.2022 13:01:25
vysvětlení zadávacích podmínek č.4 801.85 KB 14.06.2022 15:26:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
rozhodnutí a oznámení o výsledku VŘ 54.30 KB 29.06.2022 13:09:25
SoD 5.88 MB 18.07.2022 09:18:34
SoD - dodatek č. 1 320.79 KB 01.12.2022 09:06:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data