Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Horní Lhota
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Horní Lhota
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000044
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.05.2022 12:51:09
Lhůta pro podání nabídek
14.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž betonového prefabrikovaného přístřešku MHD na tramvajovou zastávku Horní Lhota (dále také předmět plnění). Předmětem plnění NENÍ příprava základové desky pro betonový přístřešek, včetně dokončovacích zemních prací. Bližší informace jsou uvedeny v Návrhu Kupní smlouvy (včetně příloh), který tvoří Přílohu č. 2 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24006/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 856.34 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení - zákl. způs. 25.01 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 48.88 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 3 - Soupis prací 12.08 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 58.63 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 28.93 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.36 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 7 ZD - Vzor ČP - střet zájmů a sankce 94.35 KB 26.05.2022 12:51:09
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.17 KB 26.05.2022 12:51:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data