REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU MLÉKÁRNY A PIVOVARU V KYJOVĚ
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU MLÉKÁRNY A PIVOVARU V KYJOVĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000022
Evidenční číslo VZ
9949/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.06.2022 13:04:44
Lhůta pro podání nabídek
23.08.2022 15:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o urbanisticko-architektonickou otevřenou jednofázovou projektovou soutěž, jejímž cílem je najít kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistický návrh dostavby území - lokality bývalé mlékárny a pivovaru, stávajících tenisových kurtů, vč. zakomponování využití stávajícího letního kina, které bude řešit prostorové, funkční a dopravní vazby nového území na rozšíření centra města, propojení v severní části s městským parkem a plochou pro sport a návaznost na stávající urbánní prostor přilehlé blokové a vilové zástavby.
Cílem projektu je najít vhodného využití, které bude přesvědčivým impulsem ke koncepční, postupné proměně a revitalizaci zchátralého a nevyužitého prostoru v centru města, s vytvořením jakési urbánní scény, která tak podpoří sílu a jednotu města. Lokalita by měla nabídnout možnost bydlení, občanského vybavení a služeb, společensky atraktivní kulturní vyžití, kvalitní veřejné prostranství s dostatkem zeleně, možnost setkávání lidí a aktivní trávení volného času. Součástí záměru je i dopravní obslužnost, řešení stávající křižovatky ul. Dobrovského, Urbanova a Újezd a řešení dostatečné kapacity parkování, jak pro potřeby dané lokality, tak pro potřeby města (odlehčení parkování na náměstí).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Listinně i elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23269/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY_REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU MLÉKARNY A PIVOVARU 977.76 KB 24.06.2022 13:04:44
P.01_Průvodní podklad soutěžního zadání 800.00 KB 24.06.2022 13:04:44
P.02_Katastrální mapa 196.49 KB 24.06.2022 13:04:44
P.03_Ortofotomapa 1.31 MB 24.06.2022 13:04:44
P.04_Fotodokumentace stávajícího stavu 18.20 MB 24.06.2022 13:04:44
P.05_Výřez z Územního plánu Kyjov 2.49 MB 24.06.2022 13:04:44
P.06_Situační podklad sítí technické infrastruktury 966.06 KB 24.06.2022 13:04:44
P.07_Situační podklad majetkových vztahů a možné etapizace 116.25 KB 24.06.2022 13:04:44
P.08_Geodetický podklad polohopisu a výškopisu 142.83 KB 24.06.2022 13:04:44
P.09_Studie řešení předprostoru před objektem Knihovny 3.98 MB 24.06.2022 13:04:44
P.10_Vzor prohlášení o autorství 31.88 KB 24.06.2022 13:04:44
P.11_Vzor údajů o účastníkovi soutěže 372.78 KB 24.06.2022 13:04:44
P.12_Tabulka bilancí 31.00 KB 24.06.2022 13:04:44
P.13_Vzor čestného prohlášeni o splnění podmínek účasti 32.11 KB 24.06.2022 13:04:44
P.14_Požadavky na elektronickou komunikaci 45.41 KB 24.06.2022 13:04:44


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1_ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ_MLÉKÁRNA 351.27 KB 02.08.2022 13:13:31
Příloha č. 1 k DI č. 1_P.07_Situační podklad majetkových vztahů a možné etapizace 166.96 KB 02.08.2022 13:13:56
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2_ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ_MLÉKÁRNA 367.66 KB 04.08.2022 08:21:23


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu_Revitalizace mlékárny 344.67 KB 12.09.2022 10:17:51
PROTOKOL O PRŮBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE_MLÉKÁRNA 375.46 KB 12.09.2022 10:18:49
PŘÍLOHY K PROTOKOLU O PRŮBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE 3.98 MB 12.09.2022 10:19:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Ing. arch. Vladislav Králíček 75686830 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Ing. arch. Tomáš Havlíček 60430435 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SENAA architekti, s.r.o. 04024176 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data