Dodávka 2 ks nových zametacích strojů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks nových zametacích strojů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000047
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.05.2022 12:49:17
Lhůta pro podání nabídek
15.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 2 ks nových zametacích strojů dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24527/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.07.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 976.59 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.62 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 48.13 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 38.42 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.86 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.49 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 31.46 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.50 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 92.86 KB 31.05.2022 12:49:17
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.47 KB 31.05.2022 12:49:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kärcher spol. s r.o. 48535761 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data