Dodávka 1 ks elektrického konvektomatu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 1 ks elektrického konvektomatu
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000059
Evidenční číslo VZ
NR-75-22-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.07.2022 12:24:58
Lhůta pro podání nabídek
10.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Dodávka 1 ks elektrického konvektomatu“ je dodání nového, nepoužitého 1 kusu elektrického konvektomatu. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy (dále také jen „Smlouva“), který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28989/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 836.71 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.61 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 51.64 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace předmětu plnění 27.48 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 49.12 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 98.77 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 29.01 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.10 KB 25.07.2022 12:24:58
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.23 KB 25.07.2022 12:24:58


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 363.67 KB 26.07.2022 10:28:17
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Jedná se o aktualizovanou přílohu č. 3 ZD - Technická specifikace předmětu plnění 27.63 KB 26.07.2022 10:29:11
Vysvětlení ZD č. 2 407.55 KB 27.07.2022 14:08:42
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Jedná se o aktualizovanou přílohu č. 3 ZD - Technická specifikace předmětu plnění 27.73 KB 27.07.2022 14:10:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data