Dodávka informačních kiosků II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka informačních kiosků II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000066
Evidenční číslo VZ
NR-90-22-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.08.2022 10:16:01
Lhůta pro podání nabídek
05.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka informačních kiosků II.“ je dodání a instalace až 15 ks informačních kiosků. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Kupní smlouvy (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30325/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 932.79 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.42 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 52.28 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 21.67 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných dodávek 19.95 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.76 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 33.13 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 104.37 KB 22.08.2022 10:16:01
Příloha č. 8 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.03 KB 22.08.2022 10:16:01


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 369.04 KB 23.08.2022 13:44:06
Vysvětlení ZD č. 2 456.52 KB 25.08.2022 12:56:06
Vysvětlení ZD č. 3 440.41 KB 01.09.2022 10:53:52
Příloha č. 1 k Vysvětlení ZD č. 3 - Návrh Kupní smlouvy doplněný o úpravy formou revizí ze strany dodavatele Jedná se o přílohu Vysvětlení ZD č. 3 497.54 KB 01.09.2022 10:56:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data