Dodání 2 kusů točen podvozků tramvají pro Areál tramvaje Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání 2 kusů točen podvozků tramvají pro Areál tramvaje Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000081
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.10.2022 15:13:49
Lhůta pro podání nabídek
04.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizovat kompletní dílo pod názvem „Dodání 2 kusů točen podvozků tramvají pro Areál tramvaje Poruba“, mj. včetně vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v podrobnostech dílenské dokumentace, inženýrské činnosti, vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu, dodání technologie 2 ks točen podvozků tramvají, samotná realizace výměny 2 kusů točen podvozků, vyhotovení projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby, zaškolení pracovníků objednatele a závazku dodavatele náhradních dílů poslední instance.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a jeho přílohách, zejména pak v Příloze č. 1 Návrhu Smlouvy (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32401/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 860.85 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 25.35 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 159.50 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 28.58 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.92 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 75.54 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.14 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 7 ZD - Vzor ČP k neexistenci střetu zájmů a sankcím 96.76 KB 04.10.2022 15:13:49
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 112.67 KB 04.10.2022 15:13:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 406.00 KB 20.10.2022 10:33:44
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 417.28 KB 21.10.2022 13:33:47
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 414.16 KB 31.10.2022 10:06:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data