OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY I. OLBRACHTA A J. SUKA V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY I. OLBRACHTA A J. SUKA V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000052
Evidenční číslo VZ
150/ID33262/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.10.2022 13:02:05
Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie ve vymezeném řešeném území a s ohledem na prostorové a funkční vazby v navazujícím okolí.

Popis a rozsah je specifikován:
a) Zadáním projektu (příloha č. 1 ZD).
b) Vymezením zájmového území (příloha č. 2 ZD).
c) Návrhem smlouvy (příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33262/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 184.71 KB 20.10.2022 13:02:05
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 391.60 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 1_ZADÁNÍ PROJEKTU 297.30 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 2_VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 581.58 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 3_SMLOUVA 49.12 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.46 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 5_VZOR PORTFOLIA 166.42 KB 20.10.2022 13:02:05
Příloha č. 6_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 20.10.2022 13:02:05


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 195.87 KB 16.11.2022 15:33:52
SOUHRNNÝ PROTOKOL_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 33.54 KB 16.11.2022 15:34:04
REVOKACE ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 158.26 KB 30.11.2022 15:41:38
2 ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 163.58 KB 30.11.2022 15:41:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Atregia s.r.o. (IČO 02017342, CZ)_OBNOVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. OLBRACHTA A J. SUKA 971.68 KB 15.12.2022 09:29:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
F.E.D. s.r.o. 03994601 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
278 300,00 s DPH
Atregia s.r.o. 02017342 Zařazen Česká republika Ne 338 750,00 bez DPH
409 887,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Atregia s.r.o. 02017342 338 750,00 bez DPH
409 887,50 s DPH
- bez DPH
- s DPH