Servis chladících, mycích a gastronomických zařízení, sodobarů a aquamatů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servis chladících, mycích a gastronomických zařízení, sodobarů a aquamatů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000103
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.12.2022 09:08:22
Lhůta pro podání nabídek
03.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Servis chladících, mycích a gastronomických zařízení, sodobarů a aquamatů“ je především:
- provádění pravidelných servisních služeb a údržby chladících, mycích a gastronomických zařízení, sodobarů a
aquamatů umístěných v objektech objednatele (dále také jen zařízení),
- provádění oprav, odstraňování poruch a havárií na zařízení,
- provádění mimořádného servisu zařízení na vyžádání objednatele.
Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v Návrhu Servisní smlouvy a v jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35716/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor Čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 26.03 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 2 ZD - Návrh servisní smlouvy 219.05 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 58.06 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 4 ZD - Seznam pověřených osob 46.66 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 5 ZD - Soupis a lokace zařízení 34.80 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 6 ZD - Cenová specifikace 15.13 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 7 ZD - Seznam sociálních zázemí DPO 44.01 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 8 ZD - Vymezení obchodní tajemství poskytovatele 98.84 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 9 - Vzor čestného prohlášení - neexistence střetu zájmů a sankce 94.31 KB 08.12.2022 09:08:22
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 22.97 KB 08.12.2022 09:08:22
Zadávací dokumentace 878.51 KB 08.12.2022 09:08:22


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 414.40 KB 19.12.2022 16:27:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data