Dodávka 4 kusů elektrohydraulických jámových zvedáků
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 4 kusů elektrohydraulických jámových zvedáků
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000015
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.02.2023 16:42:43
Lhůta pro podání nabídek
15.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 4 kusů elektrohydraulických jámových zvedáků v níže uvedeném rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace:
- dodávka 3 kusů elektrohydraulických jamových zvedáků pro trolejbusy;
- dodávka 1 kusu elektrohydraulického jámového zvedáku pro autobusy;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38295/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.03 MB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.77 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 53.55 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 45.88 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 51.41 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodního tajemství 99.00 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 29.10 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.96 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.19 KB 21.02.2023 16:42:43
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.49 KB 21.02.2023 16:42:43


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 566.04 KB 10.03.2023 12:32:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data