Rekonstrukce ulice Slavkovská
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Slavkovská
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000002
Evidenční číslo VZ
2023/2
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2023 14:22:22
Lhůta pro podání nabídek
28.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní obslužné komunikace v ul. Slavkovská, která spočívá v rekonstrukci místní obslužné komunikace, úpravě a doplnění zpevněných ploch pro pěší dopravu. Předmětem je také oprava stávajícího chodníku v ul. Slavkovská v úseku mezi u. Čs. Brigády a ul. Palackého. Podrobně je předmět plnění specifikován projektovou dokumentací (příloha č. 4a zadávací dokumentace) a dokumentací pro provádění stavby (příloha č. 4b zadávací dokumentace), a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 479 727.60 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38887/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 808.73 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 940.31 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.00 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 251.50 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 4a PD 23.83 MB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 4b DPS 1.08 MB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 60.00 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 408.06 KB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 11 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení 4.61 MB 08.03.2023 14:22:22
Příloha č. 12 Čestné prohlášení k ruským / běloruským subjektům (vzor) 49.00 KB 08.03.2023 14:22:22


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 536.88 KB 20.04.2023 20:12:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 550.60 KB 19.05.2023 15:05:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 14.46 MB 19.05.2023 14:52:55
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 10.13 MB 06.10.2023 11:32:50


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 129.63 KB 08.12.2023 14:27:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 639.69 KB 14.03.2023 10:18:18
Příloha č. 1 327.86 KB 14.03.2023 10:18:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data