DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000017
Evidenční číslo VZ
150/ID39011/2023
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2023 15:21:18
Lhůta pro podání nabídek
24.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu akvária a demolice objektu starých šaten a přípravny krmiva v areálu ZOO Hodonín.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39011/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO 166.73 KB 09.03.2023 15:21:18
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO 262.84 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.17 MB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 98.68 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 196.00 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.64 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 80.49 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.68 KB 09.03.2023 15:21:18
Příloha č. 8_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 09.03.2023 15:21:18


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO 185.01 KB 06.04.2023 08:31:42
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO_@ 50.62 KB 06.04.2023 08:31:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. (IČO 26285363, CZ)_DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU ZOO 15.09 MB 04.05.2023 10:56:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MSO servis. spol. s r.o. 49971379 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 617 900,00 s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen Česká republika Ne 765 289,26 bez DPH
926 000,00 s DPH
PB SCOM s.r.o. 25397087 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
976 000,00 s DPH
HALATS s.r.o. 08047464 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
3 000 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 765 289,26 bez DPH
926 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Termín ukončení plnění VZ dne 25.07.2023. - bez DPH
- s DPH
765 289,26 bez DPH
926 000,00 s DPH