Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Mládeže – budova č. 1 pravá část a budova č. 3 levá část
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Mládeže – budova č. 1 pravá část a budova č. 3 levá část
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000005
Evidenční číslo VZ
VZ 2023-010-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.03.2023 11:11:32
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v opravě a úpravě části sociálního zařízení s požadavky KHS Jihomoravského kraje vč. elektroinstalace. Rozsah stavební ch prací je stanoven výkazy výměr, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací
a závazným stanoviskem.
Práce budou probíhat v letních měsících v termínu od 03.07.2023 do 25.08.2021
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 776 051.42 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39104/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.04.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 47.17 MB 13.03.2023 11:11:32
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 30.90 KB 24.03.2023 13:44:58
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 30.91 KB 29.03.2023 16:25:16


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplňující informace k zadávací dokumentaci 16.08 KB 29.03.2023 16:27:30
Doplňující informace k zadávací dokumentaci 15.06 KB 29.03.2023 16:27:54
Doplňující informace k zadávací dokumentaci 772.65 KB 29.03.2023 16:28:26
Doplňující informace k zadávací dokumentaci 118.93 KB 29.03.2023 16:28:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data