Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000026
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.03.2023 12:23:10
Lhůta pro podání nabídek
04.04.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Úprava trakčního vedení, elektroinstalace a rozvod stlačeného vzduchu“, pro stavbu Pracovních lávek v Areálu tramvaje Moravská Ostrava, v Hale vozovny, v dílně údržby, mezi kolejemi 1 a 2, a 2 a 3.
Jedná se o realizaci díla, PS (provozních souborů) na základě dvou zpracovaných projektových dokumentací:
A. provozní soubor PS 03 Rozvod stlačeného vzduchu - podle projektové dokumentace pod názvem „Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4328 (PD – viz Příloha č. 3A ZD).
Realizaci PS 01 Ocelové konstrukce, který je součástí této projektové dokumentace „Pracovní lávky v Areálu tramvaje Moravská Ostrava“ zajišťuje zadavatel. PS 02 Elektroinstalace a zabezpečení, který je součástí této projektové dokumentace nahrazuje PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení v projektové dokumentaci „Pracovní lávky - Areál tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4395 (PD viz Příloha 3B ZD).
B. provozních souborů PS 01 Úprava trakčního vedení a PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení – podle projektové dokumentace pod názvem „Pracovní lávky - Areál tramvaje Moravská Ostrava“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4395 (PD viz Příloha 3B ZD).
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39049/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,000.26 KB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 1 ZD - Vzor Čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 22.74 KB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 2 ZD - Návrh SoD včetně příloh mimo přílohy 3A a 3B 813.61 KB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 3A ZD - Projektová dokumentace arch. č. HTL-4328 29.90 MB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 3B ZD - Projektová dokumentace arch. č. HTL-4395 14.99 MB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 4 ZD - Seznam stavebních prací 86.34 KB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení ke střetu zájmů a k sankcím 94.52 KB 16.03.2023 12:23:10
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.95 KB 16.03.2023 12:23:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24568759 43.73 KB 29.05.2023 09:45:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen Česká republika Ne 7 372 366,90 bez DPH
7 372 366,90 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 7 372 366,90 bez DPH
7 372 366,90 s DPH
- bez DPH
- s DPH