ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000020
Evidenční číslo VZ
150/ID39577/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2023 12:16:06
Lhůta pro podání nabídek
13.04.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení nového větrání stávající výdejny stravy s návazností na provedení stavebních úprav, v budově Základní školy Mírové náměstí v Hodoníně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39577/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY 166.91 KB 23.03.2023 12:16:06
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY 263.77 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 4.64 MB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DÁDÁVEK 142.96 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 164.00 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.78 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 80.49 KB 23.03.2023 12:16:06
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 49.38 KB 23.03.2023 12:16:06


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY 187.47 KB 10.05.2023 12:09:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Klimabott s.r.o. (IČO 28347889, CZ)_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VZT VÝDEJNA STRAVY_@ 989.99 KB 14.06.2023 15:58:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Klimabott s.r.o. 28347889 Zařazen Česká republika Ne 1 199 174,00 bez DPH
1 451 000,00 s DPH
Technika budov, s.r.o. 60711825 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 451 220,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Klimabott s.r.o. 28347889 1 199 174,00 bez DPH
1 451 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH