Rekonstrukce ulice Nádražní – chodník a podélná odstavná stání
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Nádražní – chodník a podélná odstavná stání
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
2023/3
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.04.2023 18:44:17
Lhůta pro podání nabídek
27.04.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je první etapa rekonstrukce ulice Nádražní v Bystřici pod Hostýnem. Stavební práce zahrnují rekonstrukci levostranného chodníku směrem k vlakovému nádraží, včetně sjezdů k nemovitostem, a výstavbu podélných odstavných stání. Podrobně je předmět plnění specifikován projektovou dokumentací, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 756 844.36 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39953/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 978.11 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 179.72 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.50 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 173.00 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 4 Projektová dokumentace 45.32 MB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 63.00 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 408.06 KB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 11 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení 5.49 MB 05.04.2023 18:44:17
Příloha č. 12 Čestné prohlášení k ruským / běloruským subjektům (vzor) 49.00 KB 05.04.2023 18:44:17


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 535.56 KB 18.05.2023 14:56:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 674.23 KB 07.06.2023 20:05:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.51 MB 07.06.2023 20:03:38
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 1.91 MB 31.10.2023 10:25:39


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 129.48 KB 21.11.2023 20:24:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data