Pojízdné snímkovací RTG přístroje pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pojízdné snímkovací RTG přístroje pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2023-013940
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2023 14:14:48
Lhůta pro podání nabídek
22.05.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
!!! Lhůta pro podání nabídek pro Část 1 zůstává beze zněny do 9.5.2023 do 11:00 hodin, posun lhůty se týká pouze Části 2.!!!

Předmět zakázky zahrnuje kromě zajištění dopravy přístrojů s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení uživatele či instruktáž obsluhy dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 2 částí:
1. Pojízdný RTG přístroj V rámci této části veřejné zakázky budou dodány pojízdné RTG přístroje s pracovními stanicemi a detektory ve třech různých velikostech.
2. Mobilní skiaskopické C-rameno V rámci této části veřejné zakázky bude dodáno mobilní pojízdné skiaskopické C-rameno včetně mobilní pracovní a zobrazovací stanice a příslušenství.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky jednotlivých částí specifikovány zadavatelem ve „Formulářích technické specifikace dodávek“, které tvoří přílohy č. 2.a) a 2.b) těchto ZP.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40061/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací podmínky 508.08 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 1 ZD 23.87 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 2a ZD 196.00 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 2b ZD 175.50 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 3a ZD 42.00 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 3b ZD 42.50 KB 11.04.2023 14:14:48
Příloha č. 4 ZD 301.00 KB 11.04.2023 14:14:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Část 2_Vysvětlení ZD č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Vysvětlení ZD č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 2 VZ 166.96 KB 18.04.2023 15:04:41
Příloha vysvětlení ZD č. 1 - Příloha č. 2b ZD Upravený formulář technické specifikace dodávek pro Část 2 VZ ve smyslu vysvětlení ZD č. 1 176.00 KB 18.04.2023 15:05:58


1. část - Pojízdný RTG přístroj

Název časti
Pojízdný RTG přístroj
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
04.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EXRAY s.r.o. 01647580 Zařazen Česká republika Ne 5 395 000,00 bez DPH
6 527 950,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EXRAY s.r.o. 01647580

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Část 1 114.89 KB 16.08.2023 15:22:45


2. část - Mobilní skiaskopické C-rameno

Název časti
Mobilní skiaskopické C-rameno
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
07.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EXRAY s.r.o. 01647580 Zařazen Česká republika Ne 3 616 000,00 bez DPH
4 375 360,00 s DPH
AURA Medical s.r.o. 65412559 Zařazen Česká republika Ne 2 982 000,00 bez DPH
3 608 220,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AURA Medical s.r.o. 65412559

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Část 2 114.45 KB 16.08.2023 15:26:12