Dodávka 1 ks nového traktoru II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 1 ks nového traktoru II.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000033
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.04.2023 15:36:26
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nového traktoru dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40651/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 998.43 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.85 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 50.49 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 105.80 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.22 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 99.03 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 28.91 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.85 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 93.16 KB 24.04.2023 15:36:26
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.49 KB 24.04.2023 15:36:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data