Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce a přístavba pódia na letním kině v Kyjově
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000019
Evidenční číslo VZ
11710/2023
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.05.2023 07:54:22
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího pódia na letním kině v Kyjově pro občanskou vybavenost. Stávající pódium dostane nový povrch a nově bude rozšířeno o 2 m směrem do hlediště, na šířku cca 33 m. Celková plocha rekonstruovaného povrchu bude 233,84 m2 a nově přistaveného 98,73 m2.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci (příloha č. 1 této Výzvy), v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41415/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_REKONSTUKCE_A_PŘÍSTAVBA_PÓDIA_LETNÍ_KINO 550.82 KB 16.05.2023 07:54:22
Příloha č. 1_Projektová dokumentace 2.19 MB 16.05.2023 07:54:22
Příloha č. 2_Návrh Smlouvy o dílo 132.00 KB 16.05.2023 07:54:22
Příloha č. 3_Výkaz výměr 82.69 KB 16.05.2023 07:54:22
Příloha č. 4_Čestné prohlášení 75.54 KB 16.05.2023 07:54:22
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 16.05.2023 07:54:22


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 407.91 KB 29.05.2023 09:39:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.04 MB 31.05.2023 11:31:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 2023 1 432 326,34 bez DPH
1 733 114,87 s DPH
1 432 326,34 bez DPH
- s DPH