Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za mlékárnou – TDS, koordinátor BOZP, biologický dozor
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za mlékárnou – TDS, koordinátor BOZP, biologický dozor
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000013
Evidenční číslo VZ
Z2023-027303
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.06.2023 15:07:53
Lhůta pro podání nabídek
27.07.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je činnost technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., biologický dozor či poskytnutí dalších souvisejících služeb, ekologický (biologický) dozor. Více viz zadávací dokumentace a příloha ZD č. 5 – Příkazní smlouva (závazný dokument).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43230/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.10.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 714.90 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový dokument) 63.00 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 2 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 25.17 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných služeb pro hodnocení ZŘ (závazný dokument) 28.69 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 4 ZD - Doklady o kvalifikaci účastníka ZŘ (vzorový dokument) 110.50 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 5 ZD - Příkazní smlouva (závazný dokument) 547.77 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 6 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 62.00 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 27.21 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 8 ZD - Požadavky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 402.53 KB 28.06.2023 15:07:53
Příloha č. 9 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci ZŘ (závazný dokument) 440.54 KB 28.06.2023 15:07:53


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 307.99 KB 10.11.2023 14:30:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 54.22 KB 31.10.2023 12:54:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 Zařazen Česká republika Ne 3 153 600,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SAFETY PRO s.r.o. 28571690 2023 3 153 600,00 bez DPH
3 815 856,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH