Stavební úpravy CT Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy CT Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000018
Evidenční číslo VZ
CC/ZPŘ/NemČL5/23
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.07.2023 12:29:30
Lhůta pro podání nabídek
25.07.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy prostor v 1.NP budovy monobloku pro instalaci nového CT přístroje. Vyšetřovna CT bude zřízena v prostoru v návaznosti na pracoviště magnetické rezonance. Pro umístění CT budou provedeny úpravy stropu v 1. PP, kde bude podepřen průvlak pro zvýšení únosnosti stropu pod přístrojem CT. Místnost pod CT bude sloužit jako strojovna vzduchotechniky s novou vzduchotechnickou jednotkou obsluhující pracoviště CT.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy č. 5 a 6 těchto ZP.

Vybraný dodavatel zajistí během provádění stavebních prací průběžný úklid dotčených prostor. Bezpečnost při provádění stavby bude zajištěna v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy a normami.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43368/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky 408.85 KB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 1 ZD 26.60 KB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 2 ZD 261.00 KB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 3 ZD 25.06 KB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 4 ZD 22.01 KB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 5 ZD 15.01 MB 03.07.2023 12:29:30
Příloha č. 6 ZD 398.24 KB 03.07.2023 12:29:30


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 230.79 KB 04.09.2023 19:27:29


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 112.32 KB 11.09.2023 22:33:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PULSKLIMA, spol. s r.o. 63144409 Zařazen Česká republika Ne 6 331 141,95 bez DPH
7 660 681,76 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PULSKLIMA, spol. s r.o. 63144409