PD - Modernizace TT na ul. Sokolovská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Modernizace TT na ul. Sokolovská
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000058
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.07.2023 13:02:20
Lhůta pro podání nabídek
31.07.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení DUSP a dokumentaci pro provedení stavby DPS v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále jen DUSP+DPS), pro stavbu „Modernizace TT na ulici Sokolovská“, v rozsahu přílohy č. 3 a č. 4 dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a Vyhlášky č 499/2006 Sb. příloha č. 10 v platném znění. Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby, blíže specifikovaná v příloze č. 3 návrhu Smlouvy. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru (do vydání posledního kolaudačního souhlasu) provedené stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43665/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 884.61 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 1 ZD - Vzor Čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti 41.50 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 45.27 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 3 ZD - Minimální rozsah výkonu AD na stavbě 98.19 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.72 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 5 ZD - Rozsah PD vč. přílohy A - Situaci zájmového území 1.12 MB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 6 ZD - Seznam autorizovaných osob 92.93 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 104.57 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 8 ZD - Seznam významných služeb 88.27 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 9 - Vzor čestného prohlášení - neexistence střetu zájmů a sankce 94.37 KB 11.07.2023 13:02:20
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 98.07 KB 11.07.2023 13:02:20


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 482.50 KB 25.07.2023 09:45:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25893263 42.66 KB 27.09.2023 10:43:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen Česká republika Ne 1 090 000,00 bez DPH
1 318 900,00 s DPH
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 48588733 Zařazen Česká republika Ne 1 609 990,00 bez DPH
1 948 087,90 s DPH
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen Česká republika Ne 1 349 000,00 bez DPH
1 632 290,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 1 090 000,00 bez DPH
1 318 900,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH