Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000014
Evidenční číslo VZ
Z2023-040272
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.07.2023 15:25:45
Lhůta pro podání nabídek
02.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby s názvem „Zajištění havarijního stavu opěrné stěny na ulici Dr. E. Beneše v Bruntále“, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Blíže viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 285 325.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43845/summary
Kontaktní údaje
Ing. Markéta Vodáková
Telefon: 608220593
E-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 1.91 MB 14.07.2023 15:25:45
P01 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 185.00 KB 14.07.2023 15:25:45
P02 Seznam poddodavatelů 83.00 KB 14.07.2023 15:25:45
P03 Vymezení obchodního tajemství 91.50 KB 14.07.2023 15:25:45
P04 Smlouva o dílo 346.00 KB 14.07.2023 15:25:45
P05 Dokumentace pro provádění stavby 7.93 MB 14.07.2023 15:25:45
P05a Veřejnoprávní smlouva 504.02 KB 14.07.2023 15:25:45
P06 Údaje o formě spolupráce dodavatelů 90.50 KB 14.07.2023 15:25:45
P07 Krycí list nabídky 102.00 KB 14.07.2023 15:25:45
P08a ČP - základní způsobilost 94.50 KB 14.07.2023 15:25:45
P08b ČP - profesní způsobilost 98.00 KB 14.07.2023 15:25:45
P08c ČP - technická kvalifikace 127.50 KB 14.07.2023 15:25:45
P09 Požadavky na el. komunikaci 258.97 KB 14.07.2023 15:25:45
P10 ČP ve vztahu k ruským / běloruským subjektům 98.50 KB 14.07.2023 15:25:45
P11 ČP k vyloučení střetu zájmů 73.44 KB 14.07.2023 15:25:45


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 520.19 KB 11.08.2023 08:49:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 445.77 KB 08.09.2023 11:44:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Potvrzení o zveřejnění v registru smluv 71.18 KB 08.09.2023 11:50:23
Potvrzení o zveřejnění v registru smluv 2 42.31 KB 13.09.2023 10:57:05
Dodatek č. 1 - potvrzení o zveřejnění v registr smluv 41.90 KB 16.02.2024 13:32:03
Dodatek č. 2 - potvrzení o zveřejnění v registr smluv 55.44 KB 21.03.2024 11:16:14
Dodatek č. 3 - zveřejnění registr smluv 41.81 KB 10.06.2024 12:05:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SART-stavby a rekonstrukce a. s. 25898671 Zařazen Česká republika Ne 4 413 150,00 bez DPH
5 339 911,50 s DPH
KARETA s. r. o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 4 150 000,00 bez DPH
5 021 500,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s. r. o. 62360213 2023 4 150 000,00 bez DPH
5 021 500,00 s DPH
847 191,35 bez DPH
1 025 101,54 s DPH
KARETA s. r. o. 62360213 2024 4 350 514,85 bez DPH
5 264 122,97 s DPH
3 503 323,49 bez DPH
4 239 021,43 s DPH