Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu II.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000061
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.07.2023 08:40:36
Lhůta pro podání nabídek
16.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla pod názvem „Realizace stavby kompresorové stanice včetně rozvodů vzduchu“, a to v rozsahu a členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) „PD - Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu“, vypracované Ing. Ľubomírem Charvátem, Kolmá 320, 78314 Hlušovice, viz Příloha č. 12 ZD Projektová dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44372/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 767.36 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 1 ZD Vzor cestného prohlášeni 22.48 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.65 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.02 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 86.59 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 5 ZD Smlouva o dilo 224.84 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 6 ZD Soupis prací 73.10 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 7 ZD Soupis prací Elektro 22.09 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 8 ZD Harmonogram realizace díla 84.46 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 9 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 47.04 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 10 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.66 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 11 ZD Pravidla socialni odpovednosti 30.65 KB 31.07.2023 08:40:36
Příloha č. 12 ZD PD 6.29 MB 31.07.2023 08:40:36


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 404.99 KB 14.08.2023 08:32:36


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Informace o nabídkových hodnotách 351.68 KB 23.08.2023 07:54:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data