Zasklívání majetku DPO a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zasklívání majetku DPO a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000006
Evidenční číslo VZ
SVZ-21-24-PŘ-Ku
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.01.2024 14:10:13
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je rozdělena následovně:
Část I. - Provedení sklenářských prací na mobiliáři DPO vč. použitého materiálu;
Část II. - Provedení sklenářských prací na zastřešení tramvajových nástupišť zastávky Svinov mosty horní zastávka a
přestupní terminál Dubina vč. použitého materiálu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51710/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 779.93 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení pro Část I. 22.72 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo pro Část I. 47.53 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP pro Část I. 56.26 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele pro Část I. 98.85 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti pro Část I. 27.84 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 6 ZD - Vzor Čestného prohlášení pro Část II. 22.62 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 7 ZD - Návrh smlouvy o dílo pro Část II. 48.70 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 8 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP pro Část II. 56.26 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 9 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele pro Část II. 98.95 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 10 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti pro Část II. 27.83 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 11 ZD-Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím pro Části I. a II. 94.43 KB 16.01.2024 14:10:13
Příloha č. 12 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro Část I. a II. 248.35 KB 16.01.2024 14:10:13


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 386.80 KB 25.01.2024 10:32:29


1. část - Část I. - Provedení sklenářských prací na mobiliáři DPO vč. použitého materiálu

Název časti
Část I. - Provedení sklenářských prací na mobiliáři DPO vč. použitého materiálu
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část II. - Provedení sklenářských prací na zastřešení tramvajových nástupišť zastávky Svinov mosty horní zastávka a přestupní terminál Dubina vč. použitého materiálu

Název časti
Část II. - Provedení sklenářských prací na zastřešení tramvajových nástupišť zastávky Svinov mosty horní zastávka a přestupní terminál Dubina vč. použitého materiálu
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty