Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovická v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovická v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000003
Evidenční číslo VZ
2.2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.01.2024 13:15:36
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace ulice Skrbovická v Bruntále, včetně vybudování chodníku.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 323 727.05 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51942/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 949.31 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.50 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 56.00 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.29 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 207.14 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 69.99 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 103.80 MB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 77.50 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.13 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 58.00 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 10 ZD – Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 34.26 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 11 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 393.54 KB 22.01.2024 13:15:36
Příloha č. 12 ZD – Seznam techniků nebo technických útvarů (vzorový dokument) 48.00 KB 22.01.2024 13:15:36


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 924.73 KB 29.01.2024 17:27:49
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 983.99 KB 05.02.2024 20:00:59
Protokol otevírání obálek 381.81 KB 27.02.2024 09:22:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data