Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000004
Evidenční číslo VZ
3.2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.01.2024 16:42:37
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební úpravy místní komunikace a uličního profilu ulic 1. Máje a Školní – od křižovatky s ul. Pionýrskou po křižovatku s ul. Jiráskovou, přilehlých chodníků a parkovacích stání, související úpravy zeleně. Provedení zemních prací, které souvisejí s opravou veřejného osvětlení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 485 251.24 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51957/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 957.99 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.50 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 56.00 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.34 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 408.94 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 69.52 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 6 ZD- Projektová dokumentace (závazný dokument) 37.02 MB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 77.50 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.06 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 58.50 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 10 ZD – Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 34.30 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 11 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 393.54 KB 22.01.2024 16:42:37
Příloha č. 12 ZD – Seznam techniků nebo technických útvarů (vzorový dokument) 48.00 KB 22.01.2024 16:42:37


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 988.55 KB 30.01.2024 14:35:13
Protokol otevírání obálek 381.86 KB 19.02.2024 11:40:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data