Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000014
Evidenční číslo VZ
2024/4
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2024 15:06:05
Lhůta pro podání nabídek
29.04.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky spočívající v rekonstrukci ulice Za Příhonem v Bystřici pod Hostýnem. Stavební práce zahrnují provedení nových konstrukčních vrstev místní komunikace, včetně asfaltobetonového krytu, vymezení parkovacího zálivu přímo na vozovce, a dále v rekonstrukci chodníků a vjezdů k nemovitostem. Součástí veřejné zakázky je i oprava části místní komunikace a chodníků v ulici Za Příhonem a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami pro motorovou dopravu a pro pěší v ulici Školní.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 185 422.86 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55222/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.06.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 799.27 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 238.54 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.50 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 177.50 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 4 Projektová dokumentace (závazný podklad) 22.31 MB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 62.50 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 401.81 KB 11.04.2024 15:06:05
Příloha č. 11 Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (vzor) 18.74 KB 11.04.2024 15:06:05


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 536.44 KB 16.05.2024 12:58:54


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 551.33 KB 11.06.2024 15:56:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 287.59 KB 11.06.2024 15:54:59
Příloha č. 1 Rozpočet 670.68 KB 11.06.2024 15:55:28


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 742.45 KB 18.04.2024 09:00:27
Příloha č. 1 DI - Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek (upravená) 799.07 KB 18.04.2024 09:01:54
Příloha č. 2 DI - Smlouva o dílo (upravená) 177.50 KB 18.04.2024 09:02:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data