Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce místní komunikace Vrchlického, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000016
Evidenční číslo VZ
08.2024
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.04.2024 14:54:21
Lhůta pro podání nabídek
16.05.2024 13:00:00
Stručný popis předmětu
Rekonstrukce místní komunikace ulice Vrchlického, rekonstrukce chodníku, odvodnění komunikace, oprava stávajícího VO.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 690 963.56 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/55331/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 891.06 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.00 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 55.00 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.32 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 416.90 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 80.33 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 40.29 MB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 77.00 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 440.56 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 57.00 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 10 ZD - Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 34.27 KB 15.04.2024 14:54:21
Příloha č. 11 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 394.74 KB 15.04.2024 14:54:21
-Příloha č. 12 ZD - Seznam techniků nebo technických útvarů (vzorový dokument) 48.00 KB 15.04.2024 14:54:21


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 1.08 MB 30.04.2024 14:00:40
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 972.83 KB 06.05.2024 13:42:08


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol otevírání obálek 380.37 KB 27.05.2024 14:04:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data